Bezpieczna droga do szkoły

We wrześniu uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracownika Straży Miejskiej "Bezpieczna droga do szkoły". Dzieci podczas zabawy uczyły się bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.IMG 6634