Rekrutacja 2019/2020 - ważne informacje w sprawie rekrutacji znajdziesz >> tutaj <<

Edukacja wczesnoszkolna

 

E D U K A C J A    P R Z E D S Z K O L N A

W Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje oddział przedszkolny.
Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w oddziale przedszkolnym realizowane są
od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie.


  

 Grupa  "Pracowite pszczółki”          

 

Wychowawcą grupy jest pani Anna Cheba. 
 

Nasza grupa liczy 21 osób (12 dziewczynek i 9 chłopców).
Chętnie uczestniczymy w zajęciach programowych, zabawach w kącikach tematycznych. Lubimy przebywać na szkolnym placu zabaw i w basenie
z kulkami.
 

 

   IMG 5182

IMG 5183

 

 

W oddziale przedszkolnym realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program ten wspomaga codzienną pracę edukacyjną. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, jakimi są:

- nauka języka angielskiego,

- religia

Ponadto niektóre dzieci uczęszczają do świetlicy szkolnej.

        Bogate plany wychowawcze zakładają udział dzieci  w różnorodnych imprezach, uroczystościach, konkursach, akcjach charytatywnych,
wycieczkach i rajdach.  

Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym funkcjonującym
 w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku

      

 

Godzina

 

Rodzaj zajęć

pierwsza godzina

Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.

Zaspokojenia potrzeb ruchowych i integracji grupy.

Zabawy swobodne dzieci w ośrodkach edukacyjnych i obserwacja prowadzona

przez nauczyciela.

druga godzina

Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.

Tworzenie okazji edukacyjnych, zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne.

trzecia godzina

Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu).

Posiłek

Codzienny kontaktu dziecka z literaturą, muzyką, teatrem i innymi formami kultury
i sztuki.

czwarta godzina

Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, tory przeszkód.

Procedura rozbierania i ubierania.

piąta godzina

Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie
z indywidualnym planem rozwoju dziecka lub korekta wad, rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań dzieci.

Czynności porządkowe w sali. Rytuał pożegnania.

 

Uwaga! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na:
różne warunki pogodowe,
wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania,
 krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego lub projektu.

 

 

Wirtualna kronika oddziałów przedszkolnych  

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK 

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault