Laboratorium Przyszłości  - nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne.

Z powyższego programu rządowego  szkoła otrzymała 244.500 zł.

 Kwotę tę przeznaczono na zakup sprzętu i pomocy naukowych, między innymi:

- drukarka 3D ( 3 szt.) + filamenty

- długopisy BANACH 3D

- pracownia druku 3D ( zestaw podstawowy i rozszerzony) - 1 szt.

- laptop Dell - 3 szt.

- kamera cyfrowa przenośna - 1szt.

- sprzęt nagłośniający Power Dynamics + mikrofony i kolumny - 2 szt ( zestaw)

- zestawy Lego ( zestaw podstawowy ( 8 szt.) i rozszerzony ( 3 szt)

- roboty Krypton 4 - 12 szt.

- dron DJI - 1 szt.

- skaner - 1 szt.

- wirtualne laboratorium ClassVR - 16 szt.

- zestaw mebli do pracowni - 1 szt.

- mikroskopy - 5 szt.

- laminatory z folią - 2 szt.

- zestaw narzędzi dla ucznia - 2 szt.

- maszyny do szycia - 2 szt.

Zakupiony sprzęt pozwoli na rozwój kompetencji ucznia na wielu płaszczyznach edukacyjnych. Pomoże rozwinąć zdolności manualne i techniczne. Będzie służył również w rozwoju samodzielnego i krytycznego myślenia na zajęciach z: matematyki, fizyki, geografii, biologii, informatyki, chemii, historii i na wielu innych przedmiotach, oraz imprezach szkolnych i okolicznościowych.

__________________________________

Lekcja techniki w 6e

Uczniowie klasy 6e podczas realizacji tematu z techniki - " W pokoju nastolatka" dokonywali pomiarów wysokości siedzenia
i ławki, aby obliczyć, czy mają prawidłowo dostosowane wysokością krzesła względem ławek. 

 

Zajęcia wyrównawcze dla obcokrajowców - uczniowie z Ukrainy 

28 października 2022 r. Temat zajęć - Obserwacje mikroskopowe - utrwalamy nowe słownictwo.

 

 

LEKCJA BIOLOGII W 5A

5 października 2022 r. Temat lekcji realizowany w ramach podstawy programowej - Prowadzimy obserwacje mikroskopowe.

 

DRUKARKA 3D

W klasach piątych i szóstych na lekcjach informatyki  uczniowie poznali budowę drukarki 3D zakupionej w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Nauczyciel uruchomił proces wydruku modelu Kula Ziemska. Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwowały wydruk, większość z nich po raz pierwszy miała okazję zobaczyć działanie drukarki 3D.

 

DŁUGOPISY 3D

Podczas lekcji informatyki klasy czwarte i piąte testowały pracę z Długopisami 3D. Ten nowy sprzęt bardzo przypadł do gustu wszystkim uczniom. Technologia 3D w prosty sposób umożliwia tworzenie niezwykłych przestrzennych konstrukcji. Rysowanie Długopisem 3D rozwija u ucznia kreatywności oraz naukę planowania przestrzennego. Korzystanie z nowoczesnych Długopisów 3D pozwala na prowadzenie kreatywnych, innowacyjnych lekcji oraz umożliwia doskonalenie zdolności manualnych. Na lekcji informatyki uczniowie zdobyli umiejętności posługiwania się tymi nowoczesnymi długopisami, co ułatwi nauczycielom wszystkich przedmiotów skorzystanie z nowoczesnego sprzętu podczas lekcji. Tym samym lekcje będą atrakcyjniejsze. Długopis 3D wyzwala dobre emocje, które wspomagają proces uczenia, umożliwia łączenie teorii z praktyką, uczy cierpliwości. Zajęcia
z użyciem długopisów motywują do realizacji własnych pomysłów, rozwijają zainteresowania.

 

NARZĘDZIA MIERNICZE

W ramach programu Laboratoria przyszłości uczniowie podczas lekcji techniki zapoznali się z zawartością skrzynek
z narzędziami. Wykorzystali narzędzia miernicze do pomiaru długości, szerokości i grubości różnych przedmiotów.

ZAJĘCIA Z MIKROSKOPAMI

W bieżącym tygodniu uczniowie z koła biologiczno-geograficznego klas szóstych i siódmych, uczestniczyli
w pierwszych zajęciach, w ramach programu Laboratoria przyszłości. Grupa pracowała z mikroskopami.
Zapoznali się z elementami jego wyposażenia, następnie poznali budowę urządzenia. Dowiedzieli się jakie są możliwości wykorzystania obiektywów oraz co to śruba makro- i mikrometryczna. Zwieńczeniem zajęć było oglądanie preparatów mikroskopowych, co przysporzyło wiele radości.