ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 2022/2023
 
 

 

L.p. PLAN DZIAŁAŃ TERMIN
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych
01 września 2022 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2022 r. 
- 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 16 stycznia 2023 r.
- 29 stycznia 2023 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
06 -11 kwietnia 2023 r.
5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

6. Ferie letnie 24 czerwca 2023 r. 
- 31 sierpnia 2023 r.
powered by social2s