wyprawka szkolna i stypendium 2017/2018

 

 

 

POMOC FINANSOWA W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

Rodzice uczniów będący w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się  o pomoc w postaci:

·         stypendium szkolnego;

·         dofinansowania podręczników;

·         obiadów refundowanych przez MOPR.

 

 

 * STYPENDIUM 2017/2018 więcej>>>

 * WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 więcej>>>

 

       *REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE więcej>>>