Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do oddziału przedszkolnego

 

1. Rekrutacja trwa od 08.03.2018r. (godzina 13.00) do 22.03.2018r. (godzina 13.00) i tylko w tym terminie będzie możliwe zarejestrowanie wniosku.

2. W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

3. Rodzic/prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek”.

4. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

5. Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 08.03.2018r. (od godziny 15.00) do 23.03.2018r. (do godziny 16.00).

6. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

7. Wniosek można składać za pomocą komputera, tableta, smartfona i innych urządzeń obsługujących połączenia z internetem.

8. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej można dzwonić do sekretariatu szkoły (tel. 59 843 19 10).

powered by social2s