POMOC FINANSOWA W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

Rodzice uczniów będący w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się  o pomoc w postaci:

·         stypendium szkolnego;

·         dofinansowania podręczników;

·         obiadów refundowanych przez MOPR.

 

 

 * STYPENDIUM więcej>>>

 * WYPRAWKA SZKOLNA więcej

       *REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI 
   W NAUCE  ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁUPSKU więcej>>>