Z DZIEJÓW NASZEJ SZKOŁY

 

       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku rozpoczęła swoją działalność jako popularna "czternastka" z siedzibą przy ulicy Banacha 5. Nauczyciele rozpoczęli pracę 18 sierpnia 1972 r. przygotowując budynek szkolny na przyjęcie pierwszych uczniów. 1 września dyrektor Stefan Dąbrowski przyjął z rąk naczelnego inżyniera budowy - Ryszarda Proroka, symboliczny klucz. Po przecięciu wstęgi rozbrzmiał w nowej szkole pierwszy dzwonek.

 

 

WRĘCZENIE KLUCZY DO SZKOŁY PIERWSZEMU DYREKTOROWI

 

 

UROCZYSTE PRZECIĘCIE WSTĘGI

 

 

PIERWSI UCZNIOWIE PRZEKRACZAJĄ PROGI SZKOŁY

 

 

   Każdy tydzień nauki rozpoczynał się od apelu wszystkich klas. Soboty były dniami kolorowymi i można było wówczas przyjść bez szkolnego mundurka. Dla sześciolatków zorganizowano od 23 grudnia 1974 r. Ogniska Przedszkolne: "Plastuś", "Bratek" i "Stokrotka". Funkcjonowały one w bloku mieszkalnym przy ulicy Banacha. Na początku
w szkole uczyło się nawet 1400 uczniów. Wymagało to pracy na trzy zmiany.

  Od początku istnienia placówki znaczącą rolę odgrywał sport. Młodzież odnosiła sukcesy w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej. To popularny "szczypiorniak" stał się naszą wizytówką, ligowy klub "Słupia" zasilali nasi absolwenci. 12 października 1974 r. z inicjatywy trenera Zygmunta Krzyżanowskiego i Polskiej Federacji Sportu, rozpoczęła działalność Słupska Szkoła Kwalifikowanych Siatkarek. Miesiąc później szkoła stała się miejscem pierwszej w Polsce imprezy pn. "Na olimpijskim szlaku" zorganizowanej przez Polski Komitet Olimpijski i Telewizję Polską oraz organizacje młodzieżowe. Swoją obecnością zaszczycił nas mistrz olimpijski - pan Zdzisław Krzyszkowiak. Priorytetem imprezy była popularyzacja idei olimpijskiej i rozwijanie zainteresowań sportowych.

 

 

SPORTOWE ŚLUBOWANIE SIATKAREK Z KLAS PIĄTYCH

 

  27 listopada 1982 r. to jeden z najważniejszych dni w dziejach naszej podstawówki. Podczas obchodów 10. rocznicy istnienia, szkole nadano imię Janusza Korczaka, wręczono sztandar oraz odsłonięto tablicę pamiątkową w holu budynku. Szczególnym gościem podczas uroczystości był Jerzy Zgodziński - przedstawiciel Polskiego Komitetu Korczakowskiego w Warszawie.

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOLE

 

          20 i 30 oraz 40-lecie stały się okazją do wspomnień i spotkań z dawnymi pracownikami oraz zaprezentowania talentów i osiągnięć uczniów, 25 i 35-lecie placówki obchodziliśmy na sportowo.


Od początku istnienia placówki główne funkcje kierownicze sprawowali:

  • w latach 1972 - 1980 - dyrektor Stefan Dąbrowski

  • w latach 1981 - 1984 - dyrektor Zygmunt Kołodziej

  • w latach 1984 - 1988 - dyrektor Zdzisław Walo

  • w latach 1988 - 1989 - dyrektor Elżbieta Naumczyk

  • w latach 1989 - 1991 - dyrektor Mirosława Mikuś

  • w latach 1991 - 1993 - dyrektor Janusz Kozioł

  • w latach 1993 - 2017 - dyrektor Dorota Marcinkowska

  • w latach 2017- 2022 - dyrektor Jolanta Wiśniewska
  • od 2022 - dyrektor Marzena Wolska

 Przez cały ten czas szkoła rozkwitała. Powstawały nowe sale lekcyjne, stołówka, mała i duża sala gimnastyczna, osobny budynek klas I-III, dwie pracownie komputerowe,
w tym jedna multimedialna, dwie biblioteki. Czytelnia otrzymała nowe, większe pomieszczenie oraz została wyposażona 
w stanowiska komputerowe tworzące Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstały dwa boiska szkolne – na jednym z nich zbudowano plac zabaw dla dzieci, drugie uroczyście otwarte w październiku 2013 r., jest wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Grono pedagogiczne zyskało nowy pokój nauczycielski. 

 W związku z reformą oświaty w Polsce oraz zmianą organizacji szkolnictwa nasza placówka w roku szkolnym 1999/2000 zmieniła swój numer z „14” na „3”. Zmiany oświatowe otworzyły przed nauczycielami nowe perspektywy. Mogliśmy realizować swoje pomysły, nowatorsko opracowując i wdrażając własne programy innowacyjne. Nasi pedagodzy skrzętnie skorzystali z nowych możliwości, dzięki czemu uczniowie mogą pogłębiać swoje umiejętności i rozwijać zupełnie nowe zainteresowania.

Zawsze staraliśmy się wychodzić naprzeciw dzieciom zarówno potrzebującym pomocy, jak i chcącym zgłębiać tajniki wiedzy w różnych dziedzinach. Tworzymy koła zainteresowań, koła wyrównawcze, opracowaliśmy program "Mały Maestro" dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Nauczyciele, w trosce o artystyczny rozwój swoich podopiecznych, często wychodzą poza mury szkoły, korzystając z oferty miasta w zakresie rozwijania talentów; jesteśmy częstymi gośćmi Ceramikarni, Muzeum Pomorza Środkowego, Galerii na Piętrze, SOK-u, MCK, Klubie Emka.

Corocznie każdy może uczestniczyć w wielu akcjach charytatywnych, ekologicznych i integracyjnych. Uczniów, rodziców i nauczycieli jednoczą Festyny Rodzinne, które łączą przyjemne z pożytecznym – umożliwiają zdobycie środków na potrzeby szkoły oraz gwarantują dobrą, wspólną zabawę.

Jeszcze w  "czternastce” uczniowie brali udział w różnych uroczystościach, imprezach szkolnych i lokalnych, ale także w wycieczkach krajowych i zagranicznych. Grupy docierały do wielu zakątków Europy: Danii, Szwecji, Litwy, Finlandii, byłego NRD i dzisiejszych Niemiec. Do dzisiaj nawiązujemy współpracę z różnymi państwami, wzbogacając swoją wiedzę w dziedzinie funkcjonowania szkół, zainteresowań młodzieży, a przy okazji poznając ich tradycje i historię. Również tym celom służyć ma powstały w roku szkolnym 1998/1999 "Klub Europa", a także realizacja Programu e - Twinning, do którego przystąpiliśmy w 2005 r.

 W roku 2012 jako jedyna szkoła w Słupsku, zakwalifikowaliśmy się do programu „Cyfrowa Szkoła”.  Uczestnictwo w programie pozwoliło na utworzenie dwóch pracowni multimedialnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz multimedia.

Na przestrzeni 40 lat istnienia szkoły ukształtowały się nasze tradycje. Należą do nich:

- uroczyste przyjęcia pierwszoklasistów do społeczności szkolnej,

- imprezy integracyjne dla uczniów klas I i IV,

- urozmaicone cykle imprez o charakterze edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym z okazji Święta Szkoły,

- andrzejki, mikołajki,

- jasełka połączone z koncertami kolęd,

- „I my pomóżmy Owsiakowi” – szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- Dzień angielski w szkole, połączony z Dniem Europejskim,

- obchody pierwszego dnia wiosny,

- „Nim zapłonie olimpijski znicz” – Szkolne Igrzyska Sportowe,

- wybory Ucznia Roku,

- działanie na rzecz ekologii i środowiska. 

Szkoła nasza jest organizatorem konkursów na szczeblu województwa i miasta. Należą do nich:

- „Rodzinne dyktando” – Wojewódzki Konkurs Ortograficzny,

- „Ortograficzna corrida” – Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III

- Międzyszkolny Turniej „Bez nałogów” dla uczniów klas VI,

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zapach lata” dla klas I-VI,

- Międzyszkolny konkurs literacko - plastyczny „Mam talent”,

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-informatyczny dla uczniów klas 0-VI „Europa w oczach dziecka”,

- Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dziecięcej (literacko-plastyczny dla klas 0-III).

   Bardzo istotnym przedsięwzięciem było powstanie w 2001 r. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Rozwojowych "Porta", którego celem, jest integracja środowiska lokalnego, działania oświatowe na rzecz młodzieży, edukacja ekologiczna, promocja szkoły, miasta i regionu, przeciwdziałanie patologiom społecznym i agresji, kształcenie postawy obywatela Europy.

W 2012 roku uroczyście obchodziliśmy 40 - lecie istnienia placówki. Z tej okazji przygotowano nastrojową wystawę przyborów szkolnych, fotografii, strojów szkolnych, kronik, pucharów i nagród zdobywanych przez naszych uczniów na przestrzeni wszystkich tych lat. Spotkania dawnych
i obecnych pracowników szkoły zaowocowały wymianą spostrzeżeń, doświadczeń i planami na przyszłość.

Istniejemy już 41 lat i chlubimy się renomą w całym środowisku. Wytężona praca dyrekcji, grona pedagogicznego i naszych wychowanków sprawia, że ciągle utrzymujemy wysoki poziom nauczania, a priorytetem jest dla nas zawsze dziecko i jego potrzeby. Motorem naszego działania są słowa patrona naszej szkoły - Janusza Korczaka:

"Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało"