Nasza szkoła liczy sobie już 50 lat. Doświadczyliśmy przez ten czas różnych przeobrażeń. Grono nauczycieli zawsze tworzyło swoisty klimat placówki, niezależnie od czasu i zmian ustrojowych. Kadra szkoły, pełna zapału, chęci i życzliwości dąży do jak najlepszego wykształcenia dzieci, wspiera ich aktywność, samorządność, przygotowuje do funkcjonowania we współczesnym świecie. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich uczniów. Możemy poszczycić się bogatą tradycją, ale również całą gamą propozycji dla nadwyrężonych wiedzą uczniowskich umysłów. Na zajęciach pozalekcyjnych kształtujemy talenty artystyczne: wokalne, instrumentalne, teatralne, plastyczne, taneczne. Uczniowie uzdolnieni w różnych dziedzinach są objęci realizacją programu „Mały Maestro”, którego uwieńczeniem jest udział
w uroczystej gali połączonej z wręczeniem statuetek w różnych dziedzinach. W klasach I, II i III odbywa się nauka tańca towarzyskiego. Mali tancerze prezentują swoje umiejętności taneczne w szkole, w środowisku oraz na turniejach tanecznych. SKS to ring emocjonalny dla miłośników dyscyplin sportowych. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonują klasy sportowe o różnych profilach. Rokrocznie zajmujemy wysokie lokaty w dyscyplinach Słupskiej Olimpiady Młodzieży. By przyszli zwycięzcy mogli trenować w warunkach dla nich dogodnych, na terenie szkoły powstało nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe. Fundatorem tej inwestycji był Urząd Miejski Słupsk. Ciekawym świata i tego co wokół proponujemy zajęcia kół turystycznych oraz możliwość uczestnictwa w rajdach pieszych i wycieczkach. Intelektualiści mogą szlifować wiedzę na zajęciach kół przedmiotowych. By uczniowie mogli swobodnie rozwijać swoje zainteresowania powstały liczne innowacje pedagogiczne autorstwa naszych pedagogów. Dla miłośników świata wirtualnego proponujemy zajęcia w pracowniach informatycznych.
W ramach programu Cyfrowa Szkoła wzbogaciliśmy się o sprzęt multimedialny, który pozwolił na stworzenie trzech pracowni informatycznych i jednej sali multimedialnej. Oferta edukacyjna szkoły wzbogacana jest o zajęcia, imprezy, turnieje i rozgrywki realizowane w ramach opracowanych przez nauczycieli projektów edukacyjno – profilaktycznych oraz sportowo – rekreacyjnych. Nasza szkoła jest inicjatorem i organizatorem konkursów międzyszkolnych – miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Uczniowie uczestniczą gromadnie w konkursach na różnych szczeblach, odnosząc liczne sukcesy. Tradycją szkoły jest organizowanie imprez masowych – są to festyny rodzinne, uroczyste pasowania uczniów klas pierwszych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz imprezy związane z zakończeniem przez uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego. Dla miłośników zabaw służy kolorowy plac i kącik zabaw finansowane ze środków programu rządowego Radosna Szkoła. Dokładamy starań, aby każdy uczeń był dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia; aby był aktywny, twórczy, tolerancyjny, potrafił dobrze funkcjonować wśród rówieśników i dorosłych.
Nasza szkoła może poszczycić się licznymi certyfikatami, które otrzymaliśmy za wzorową działalność.