REGULAMIN UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

Żaden uczeń z I, II i III klasy nie chce zostać ananasem.
Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają.

 - Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia 
wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

 - Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela- staram się jak najlepiej je wykonać.

 - Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
Staram się cicho pracować i bawić.

 - Szanuję innych, nikomu nie dokuczam- nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam,
nie obrażam, nie wyśmiewam.

 - Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.

 - Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

 - Dbam o porządek w Sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.
Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie. Dbam o estetyczny wygląd Sali, 
nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą i swoją własność.

 - Dbam o czystość osobistą.