KONKURSY  SZKOLNE  KLAS  I- III
rok szkolny 2022/2023

L.p.

Nazwa  konkursu

Termin realizacji

 1
 2.
    3. 

    4. 

   5. 
   6.

 7.  

8. 

 9.

 10.

 11.
 12.
 13.

KONKURSY SZKOLNE KLAS IV - VIII

L.p.

Nazwa konkursu

Termin realizacji

   

   
   

   

   
   

   

   
   
   
   
   
   
   

   

   
powered by social2s