ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 2021/2022
 
 

 

L.p. PLAN DZIAŁAŃ TERMIN
1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych
01 września 2021 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 grudnia 2021 r. 
- 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 14 lutego 2022 r.
- 27 lutego 2022 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
14-19 kwietnia 2022 r.
5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno
- wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

6. Ferie letnie 25 czerwca 2022 r. 
- 31 sierpnia 2022 r.
powered by social2s