W grudniu 2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Rozwojowych „Porta” zorganizowali imprezę edukacyjno-profilaktyczną, która stanowiła podsumowanie działań związanych z realizacją projektu „Wiem, umiem, potrafię” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zabawa integracyjna miała na celu utrwalenie umiejętności dzieci związanych
z realizacją projektu "Wiem, umiem, potrafię"- umiejętność wspólnej, kulturalnej zabawy, współpracy, zaufania w grupie, zdrowej rywalizacji oraz przypomnieć uczestnikom hasła związane z przeciwdziałaniem przemocy (z Praw Dziecka). Beneficjenci zgodnie i bez agresji komunikowali się, bawili i spędzali wspólnie czas.

Impreza podsumowująca odbyła się w otoczeniu prac plastycznych i literackich uczniów uczestniczących w Szkolnym i Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-Literackim, które skłaniały do artystycznej autorefleksji na temat eliminowania
z życia zachowań społecznie nieakceptowanych.

Na koniec każda klasa otrzymała dyplom uczestnictwa w projekcie oraz słodki poczęstunek.

powered by social2s