004

 

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

Drodzy Rodzice!

  

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas I na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO.

   Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 59/E/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące zasad rekrutacji elektronicznej zamieszczone zostały poniżej w odpowiednich zakładkach. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z nimi.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Jolanta Wiśniewska

 

 

Zarządzenie nr 59/E/2022 Prezydenta Miasta Słupska

                                       z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

                        Rekrutacja do oddziału przedszkonego

                        od 09 maja 2022 r. do 22 maja 2022 r.

 

                                        Rekrutacja do klasy I

                od 04 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.

 

 

 

              REKRUTACJA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE