W czwartek, podczas szkolej uroczystości, dzieci odświętnie ubrane wspólnie odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego" oraz uczestniczyły w koncercie pieśni wojskowych
i patriotycznych 🤍❤️