17 stycznia na dużej sali gimnastycznej odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotycząca gier i zabaw z wykorzystaniem piłek „Eduball”.
Lekcję przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią P. Wiolettą Knapą-Przedborską.
Koncepcja zajęć ruchowych z piłkami Eduball zakłada doskonalenie nie tylko umiejętności ruchowych czy kształtowanie zdolności motorycznych, ale przede wszystkim wybranych kompetencji kluczowych jak: czytanie, pisanie i rachowanie. A wszystko to odbywa się podczas zabawy, bo „Bawiąc – uczę się”.
W lekcji wzięli również udział rodzice, za co serdecznie dziękujemy.