Przed feriami odbyło się spotkanie uczniów klasy 1d i 1a (17 stycznia i 25 stycznia) z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego – młodszym aspirantem Małgorzatą Podedworną i aspirantem sztabowym Jackiem Chabrosem. Policjanci przeprowadzili pogadankę na temat zachowania zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.  Zwrócili uwagę na formy spędzania czasu wolnego w taki sposób, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. Podczas prelekcji uczniowie byli bardzo zainteresowani  tematyką zajęć, chętnie brali udział w dyskusji.