W najbliższym tygodniu obchodzimy w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu. Proponujemy włączenie się do akcji poprzez udział w:
poniedziałek – Loteriadzie,
środę – Paczkomacie z zadaniami, który będzie stać na II piętrze podczas długich przerw po 4 i 5 godzinie lekcyjnej. (losujesz paczkę z dwoma zadaniami, następnego dnia przynosisz do p. A. Kabatek rozwiązane zadania zapisane na kartce i podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą. Za prawidłowe odpowiedzi otrzymasz 6 z informatyki).
Oprócz tego możesz wziąć udział w konkursie na edukacyjną grę planszową tematycznie związaną z bezpieczeństwem w Sieci.
Zasady konkursu:
- do wykonania jest gra planszowa,
- musi ona zawierać treści związane z bezpieczeństwem w Internecie,
- zespół przygotowujący grę może liczyć od 2 do 4 osób z klas 6 – 8,
- prace należy oddać do 4 marca tego roku do p. A. Kabatek,
- przy ocenie prac uwzględniane będą: zawartość merytoryczna, pomysłowość, estetyka, atrakcyjność gry.
Nagroda – 6 z informatyki.